< POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

zaloguj się

+ dodaj bezpłatne ogłoszenie

! umieść swoją reklamę

flaga hiszpanii
flaga francji
flaga niemiec
flaga wielkiej brytanii
flaga wielkiej polski

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z portalu ogłoszeniowego, który jest dostępny w internecie pod adresem www.findme24.eu. Właścicielem i operatorem portalu jest: Firma Cezary, Ul. Zacisze 2, 36-100 Kolbuszowa, NIP 814 100 29 79, Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej, nr rach: 60918000082001000021920001.

2. Użytkownikiem portalu zostaje się w momencie wypełnienia formularza rejestracyjnego, który zawiera dane obowiązkowe i dane nieobowiązkowe.

3. Portal ogłoszeniowy findme24.eu podzielony jest na osiem części dotyczących pracy, nieruchomości, domu, zdowia, motoryzacji, ogrodu, biznesu oraz kosmetyków. Każda z nich zawiera bezpłatna, obejmuje możliwość swobodnego dostępu do zawartości merytorycznej portalu oraz możliwość swobodnego dodawania ogłoszeń przez użytkowników.

2. Prawa i obowiązki

1. Użytkownik jest zobowiązany do:

a. podania danych zgodnych z prawdą w fazie rejestracji i ich aktualizacji,

b. podania danych zgodnych z prawdą w fazie składania ogłoszeń i ich aktualizacji,

c. przestrzegania regulaminu portalu findme24.eu i jego poprawek,

d. ochrony identyfikatora - "login" oraz hasła.

2. Użytkownik ma prawo do:

a. dostępu do portalu findme24.eu w ramach bezpłatnego dokonywania zmian danych rejestracyjnych,

b. dostępu do portalu findme24.eu w ramach bezpłatnego dodawania ogłoszeń.

3. Operator portalu nie ponosi odpowiedzialności za:

a. treść ofert oraz prawdziwość danych teleadresowych, czasowy brak dostępu do serwisu wynikający z winy użytkownika lub wskutek działań sił wyższych, szkody wynikające z udostępnienia hasła oraz "login" osobom trzecim, ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu.

4. Operator portalu ma prawo do:

a. weryfikacji zawartości ofert i ich prawdziwości, usuwania konta użytkowników, którzy naruszają warunki regulaminu, wykorzystywania danych teleadresowych wszystkich użytkowników w celach marketingowo - reklamowych, wprowadzania zmian regulaminu, przy czym nie ma obowiązku informowania o zmianach.

5. Operator portalu findme24.eu dołoży wszelkich możliwych starań, aby:

a. zawartość portalu zawierała tylko prawdziwe dane i informacje, promować i reklamować portal findme24.eu,

b. portal działał poprawnie, stale uzupełniać i pogłębiać zawartość portalu.