Strona Główna
    27.11.2020 | 0 ogłoszeń | 26124 odświerzeń

ZALOGUJ SIĘ

DODAJ BEZPŁATNE OGŁOSZENIE

UMIEŚĆ SWOJĄ REKLAMĘ

        Szanowni Państwo, informujemy, iż obecnie mają zastosowanie przepisy
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej "RODO".
Obowiązywanie przepisów RODO nakazuje nam przekazanie Państwu czyli osobom fizycznym, w tym
osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom fizycznym reprezentującym osoby
prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wszystkich niezbędnych
wg przepisów RODO informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy posiadane przez
nas Państwa dane osobowe.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Internetica Łukasz Iwanek BĘDĄCYM ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

1. Przechowujemy i przetwarzamy Państwa adres e-mail.
2. Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie kontaktów handlowych (klientów, partnerów
    handlowych, współpracowników) i przetwarzane będą przez Internetica Łukasz Iwanek lub podmioty
    działające na jej zlecenie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO)
    i/lub w ramach uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest Internetica Łukasz Iwanek
    (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), polegającego na utrzymywaniu stałych relacji handlowych z kontrahentami, adresatami
    oferty lub partnerami handlowymi, na czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania nie dłuższy niż okres
    w jakim Internetica Łukasz Iwanek zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją, lub
    do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Internetica Łukasz Iwanek, z siedzibą w
    Warszawie, ul. Świetlików 8 lok 3.
    Dane te będą przetwarzane w siedzibie administratora w Warszawie lub podmiotów działających na jej zlecenie
    przy realizacji celu przetwarzania danych.
4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub
    sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo skargi do organu
    nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
    z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także prawo do żądania przeniesienia danych ujętych
    w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo cofnięcia
    zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
    podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
    Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podawanie danych jest dobrowolne.
5. Zgoda wyrażona na przetwarzanie danych może zostać wycofana w każdym czasie, jednak wycofanie zgody
    nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
    W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, Internetica
    Łukasz Iwanek będzie miała prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie na czas i w
    zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach
    uzasadnionego prawnie interesu Internetica Łukasz Iwanek, jakim jest w szczególności wymagany
    prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez Internetica Łukasz Iwanek.
6. Internetica Łukasz Iwanek w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom
    współpracującym z nią przy realizacji celu przetwarzania w tym swoim podwykonawcom, świadczeniodawcom usług
    na rzecz Internetica Łukasz Iwanek w ramach bieżącej działalności. Podmioty te będą miały prawo do ich
    wykorzystania wyłącznie w zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz Internetica Łukasz Iwanek.
7. Z przysługujących Pani/u wobec Administratora danych uprawnień może skorzystać Pan/ Pani w siedzibie
    Administratora danych lub drogą pocztową czy też elektroniczną. Wszelką korespondencję w sprawach związanych
    z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Internetica Łukasz Iwanek, z siedzibą
    w Warszawie, ul. Świetlików 8 lok 3, z dopiskiem „Dane Osobowe”.
8. Internetica Łukasz Iwanek informuje Panią/Pana również, że Pani/a dane mogą podlegać procesowi profilowana.
    Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać komunikacji związanej z wydarzeniami, publikacjami, usługami oraz
    akcjami oferowanymi lub organizowanymi przez Internetica Łukasz Iwanek udostępniamy możliwość rezygnacji
    z nich za pośrednictwem poniższego hiperłącza:
    Kliknij, aby się wypisać
    W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu